הזמנות לדפוס

הזמנות מעוצבות להדפסה ולשליחה בדואר האלקטרוני.

הזמנות יום הולדת מעוצבות מעמוד זה תוכלו להוריד את ההזמנה המתאימה לכם, לשמור על מחשבכם ולהעלות למסמך word,
על מנת לרשום את הפרטים במקומות המיועדים לכך.

שימו לב שישנן הזמנות המוכפלות לארבע בדף (A4). זאת, על מנת לחסוך לכם נייר ודיו.
מומלץ להעתיק את פרטי האירוע לכל ההזמנות באמצעות "העתק-הדבק" בקוביות-טקסט,
 ולשנות את שם המוזמן בלבד אם יש צורך בכך.

בשיטה זו תוכלו לחסוך זמן רב בכתיבת התאריך, השעה ומקום האירוע שוב ושוב.
המסמך מוכן? מצויין!
כעת הדפיסו וחלקו למוזמנים בכיתה או בגן!
ההזמנות הבודדות והגדולות (אלו שאינן משוכפלות לארבע בדף),
נועדו להדפסה כפוסטר לתלייה בכיתה או בגן.

כמו כן, ניתן לשלוח את ההזמנה הבודדת למכותבים בדוא"ל ולהימנע מהדפסת הזמנות מיותרות.

הזמנה לילד אחד
הזמנה למדען נולד X4
הזמנה לילדה אחת
הזמנה למדענית נולדת X4

הזמנה לשני ילדים ויותר
הזמנה למדענים נולדים X4

הזמנה לשתי ילדות ויותר
הזמנה למדעניות נולדות X4
פוסטר כיתה / הזמנת דוא"ל לילד אחד

הזמנה גדולה למדען נולד

פוסטר כיתה / הזמנת דוא"ל לילדה אחת

הזמנה גדולה למדענית נולדת

פוסטר כיתה / הזמנת דוא"ל לשני ילדים ויותר

הזמנה גדולה למדענים נולדים


פוסטר כיתה / הזמנת דוא"ל לשתי ילדות ויותר

הזמנה גדולה למדעניות נולדות